دفتر نقاشی

دفاتر موسسه دیکته چاپ

دفتر نقاشی موسسه دیکته چاپ

  • سایز a4 با صحافی سیمی
  • با جلد اختصاصی به صورت دورو
  • چاپ اختصاصی نام و لوگو به همراه اطلاعات مدرسه
  • 40 برگی ( 40 برگ سفید a4) جنس جلد گلاسه 200 گرمی
  • مناسب برای هدیه به دانش آموزان
  • جهت سفارش تماس بگیرید.