تاج های اختصاصی مدارس

نمونه ای از تاج هایی که به سفارش مدارس توسط تیم طراحی دیکته چاپ آماده شده . (شما نیز میتوانید تاج مورد نظر خود را با بهترین کیفیت طراحی و چاپ سفارش بدهید .)

تاج جشن نوروز به سفارش مدرسه که توسط تیم طراحی دیکته چاپ طراحی و آماده گردید.

تاج پیش دبستانی به سفارش مدرسه توسط تیم طراحی دیکته چاپ آماده شد.

سربند و تاج شهید سردار سلیمانی به سفارش مدرسه ویژه شهادت ایشان که توسط تیم طراحی دیکته چاپ به سفارش مدرسه آماده سازی شد.