کارت تقویم

کارت تقویم دیکته چاپ  که به صورت رومیزی به همراه پاکت مخصوص تقدیم شما عزیزان خواهد شد. روی کارت قابلیت چاپ عکس  به صورت کلاسی و پشت کارت روز شمار تقویم می باشد به همراه چاپ اختصاصی نام و لوگو مدرسه